Het bestuur

Wie zijn de mensen achter de Stichting Vrienden Zorgcentrum Akert

 

WIE zitten er in het

Bestuur

Han Jansen

Voorzitter

Annette Crusio

Secretaris

Joop Heijmans

Penningmeester

THEO ELSHOUT

Lid

Hetty Hansen-van Hemert

Lid

Bert Hendrix

Lid

AD HOEKS

Lid

FRANK WIJBRANDS

Lid

Veroni Haans (Anna Zorggroep)

Adviseur